Одобрени Проекти ЕС Програми - 2014BG16RFOP002

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Oперативна програма  2014BG16RFOP002

Процедура: BG16RFOP002-2.073

Проектно предложение: BG16RFOP002-2.073-17999

Договор/анекс: BG16RFOP002-2.073-17999-C01
Бенефициент: "ДАБЪЛ БИЦЕПС 2012 "ЕООД
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и 1 500.00 лв. Национално съфинансиране.
 
Начало: 14.09.2020г.
Край: 14.12.2020 г.